Christmas Opening Hours 2021

Christmas Opening Hours

 

Lisduggan Office:

Open Wednesday 22nd December 10.30 am – 5pm

Open Thursday 23rd December 10am -7pm

Closed Friday 24th December – Wed 29th Dec

Open Thursday 30th December 10am-5pm

Open Friday 31st December 10am-5pm

 

Portlaw Office:

Open Thursday 23rd December 10am-7pm

Closed Friday 24th December

Open Thursday 30th December 10am-3pm

Open Friday 31st December 10am-5pm